Chầm Chậm Thích Anh / 慢慢喜欢你 Cover - Phùng Đề Mạc

827,034
Bài hát: Chầm Chậm Thích Anh / 慢慢喜欢你 Cover - Phùng Đề Mạc

Shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn
Qí de dānchē hái yǒu tā hé tā de dùi tán
Nǚhái de báisè yīshang nánhái ài kàn tā chuān
Hǎoduō qíao dùan

Hǎoduō dōu làngmàn
Hǎoduō rén xīnsuān
Hǎo jù hǎo sàn
Hǎoduō tiān dū kàn bù wán

Gāngcái wěnle nǐ yīxìa nǐ yě xǐhuān dùi ma
Bùrán zěnme yīzhí qiān wǒ de shǒu bù fàng
Nǐ shuō nǐ hǎo xiǎng dài wǒ húiqù nǐ de jiāxiāng
Lǜ wǎ hóng zhuān

Liǔshù hé qīngtái
Gùoqù hé xìanzài
Dōu yīgè yàng
Nǐ shuō nǐ yě hùi zheyà̀ng

Màn man xǐhuān nǐ
Màn man de qīnmì
Màn man líao zìjǐ
Màn man hé nǐ zǒu zài yīqǐ

Màn man wǒ xiǎng pèihé nǐ
Màn man bǎ wǒ gěi nǐ
Màn man xǐhuān nǐ
Màn man de huíyì

Màn man de péi nǐ màn man de lǎo qù
Yīnwèi màn man shìgè zùi hǎo de yúanyīn
Wǎncān hòu de tíandiǎn jìu diǎn nǐ xǐhuān de ba
Jīn wǎn jìu hùan nǐ qù chúang de yòubiān shùi ba

Zhè cì lǚxíng wǒ hái xiǎng qù shàng cì de shātān
Qíuxíe shǒubiǎo
Wàzi hé chènshān dōu yǐjīng tàng hǎo
Fàng xínglǐ xiāng

Zǎoshang děngzhe nǐ qǐchúang
Màn man xǐhuān nǐ
Màn man de qīnmì
Màn man líao zìjǐ

Màn man hé nǐ zǒu zài yīqǐ
Màn man wǒ xiǎng pèihé nǐ
Màn man bǎ wǒ gěi nǐ
Màn man xǐhuān nǐ

Màn man de huíyì
Màn man de péi nǐ màn man de lǎo qù
Yīnwèi màn man shìgè zùi hǎo de yúanyīn
Shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn

Để tải những bản nhạc Mp3 hay nhất hãy đến với TaiNhacVeMay.Net!. Tải nhạc hot hôm nay Chầm Chậm Thích Anh / 慢慢喜欢你 Cover MP3 tốc độ cao - TaiNhacVeMay.Net Chầm Chậm Thích Anh / 慢慢喜欢你 Cover - tại Website TaiNhacVeMay.Net, Tải nhạc mp3 Chầm Chậm Thích Anh / 慢慢喜欢你 Cover hẹn gặp lại. Nhạc zing Chầm Chậm Thích Anh / 慢慢喜欢你 Cover nhanh - Nghe Nhạc Hay Nhất - tại Website TaiNhacVeMay.Net, Tải nhạc miễn phí mp3 download Chầm Chậm Thích Anh / 慢慢喜欢你 Cover bay lên cùng TaiNhacVeMay.Net
Xem toàn bộ

BÀI HÁT

ALBUM

Về Đây Nghe Em

Nguyễn Hồng Nhung

Sắc Màu

Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Sao Đêm

Nguyễn Hồng Nhung

Chủ Nhật Xám

Nguyễn Hồng Nhung

Ngẫu Nhiên

Hồng Nhung, Quang Dũng

Vũng Lầy Của Chúng Ta

Thái Hiền, Tuấn Ngọc

VIDEO